تاریخ انتشار: 20:18 - 23 آذر 1398
کد خبر: 128525

آغاز پنجاه و هفتمین هفته اعتراضات در فرانسه

معترضان به نظام سرمایه‌داری برای پنجاه‌ و هفتمین هفته پیاپی در اعتراض به نظام سرمایه‌داری وارد خیابان‌های پاریس شدند.