تاریخ انتشار: 08:19 - 1 شهریور 1401
کد خبر: 587384

نقد تند و تیز «دیدبان تاریخ» در خانه کتاب

محسن باقری اصل در نقد کتاب «دیدبان تاریخ» گفت: کوتاه‌نویسی، لزوما ساده‌نویسی نیست. این کتاب با ساده‌انگاری گمان کرده با کوتاه‌نویسی، ساده‌خوان می‌شود.