تاریخ انتشار: 04:00 - 24 آذر 1398
کد خبر: 128601

خروج از حاکمیت شما عود کرده بود، خوب شد؟!

متهم پرونده نظرسازی به نفع آمریکا و مدعی خروج از حاکمیت در اوایل دهه ۸۰، نگران عدم تبعیت «اصولگرایان تندرو» از رهبری شد!