تاریخ انتشار: 03:15 - 24 آذر 1398
کد خبر: 128598

مادر دل شکسته!

آن قدر از رفتارها و توهین‌های فرزندانم زجر کشیده ام که ناگهان در ضمیر ناخودآگاه خودم به عدالت خدا هم شک کردم، اما بلافاصله با دست به دهانم کوبیدم و استغفار کردم.