تاریخ انتشار: 10:11 - 5 اسفند 1399
کد خبر: 294391

توکلی: تطهیر پهلوی از دهه ۷۰ آغاز شد

تقریبا تا اوایل دهه ۸۰ دستمان به قلم نرفت و کسی هم تشویقمان نکرد و عمده ما به اتفاق در عرصه تاریخ‌نگاری انقلاب و جنگ کار کردیم. اما در دهه ۷۰ موج تاریخ‌نگاری گسترده پهلوی‌ها راه افتاده بود.