کتیبه محرم
تاریخ انتشار: 15:49 - 22 تیر 1398
کد خبر: 77225

بیرون از دادگاه نجفی چه گذشت؟

نخستین جلسه دادگاه شهردار اسبق تهران با حواشی همراه بود که در این گزارش می‌خوانید.