تاریخ انتشار: 13:13 - 14 تیر 1399
کد خبر: 204684

آغاز قانون اساسی روسیه با نام خدا!ارسال نظرات