تاریخ انتشار: 16:22 - 27 تیر 1398
کد خبر: 79554

پزشکیان: پولی که در می آوریم، من در خواب هم نمیدیدم!

صحبت های پزشکیان درباره حقوق و کارانه پزشکان: مکانیزم سیستم پرداختی در درون جامعه پزشکی ما غیر عادلانه است. قدرت دستمان است ، به مردم ظلم نکنیم .