تاریخ انتشار: 12:06 - 6 بهمن 1399
کد خبر: 280679

کشتن ترامپ حتی به فتوا هم نیاز ندارد