تاریخ انتشار: 13:30 - 23 آبان 1398
کد خبر: 119374

آقای روحانی شما بابت حرفهایتان محاکمه خواهید شد! دکتر حسن عباسی