تاریخ انتشار: 13:00 - 7 اسفند 1399
کد خبر: 295274

شهرت جهانی شاه پهلوی در کشتار و شکنجه +فیلم