تاریخ انتشار: 03:45 - 18 تیر 1399
کد خبر: 205767

نحوه مبارزه با کبر و حسادت از دیدگاه شهید مطهری

اگر می‌خواهید خداشناس بمانید و خداشناس بمیرید با رذائل نفسانی مثل حسادت و کبر این‌گونه مبارزه کنید.