تاریخ انتشار: 10:55 - 14 اسفند 1399
کد خبر: 298757

عکس/ ترمینالِ بهشت

قابی که پیش رو دارید در بهمن ماه ۱۳۶۲ و در منطقه «چنگوله»(حوالی «مهران»)به ثبت رسیده است