تاریخ انتشار: 09:00 - 1 بهمن 1401
کد خبر: 592842

نسخه عربی سرود «سلام فاطمه» منتشر شد

نسخه عربی سرود «سلام فاطمه» با نوای محمد غلوم در بحرین تولید و منتشر شد.