تاریخ انتشار: 15:10 - 24 اردیبهشت 1401
کد خبر: 538685

فیلم/ سرود سلام فرمانده در مدارس هند

کارگیل یک منطقه شیعه نشین است و بخشی از منطقه مورد مناقشه جامو کشمیر تحت دستور سازمان ملل است.