تاریخ انتشار: 13:03 - 7 آذر 1398
کد خبر: 123216

گلستان: تبرکشی اراذل و اوباش در گرگان

حمله به مردم با تبر و شمشیر در روز روشن؛ حقیقت ماجرای تبرکشی اراذل و اوباش در گرگان