تاریخ انتشار: 23:28 - 22 مرداد 1398
کد خبر: 89448

مستند قصه رسیدن - 10

«قصه رسیدن» مجموعه مستندی است که از زندگی و موفقیت های صاحبان مشاغل تولیدی می گوید که با تلاش و سرمایه ای اندک در تولید موثر بوده اند. این قسمت : تولید استویا ( شکر از گیاه استویا )