تاریخ انتشار: 23:17 - 22 مرداد 1398
کد خبر: 89427

مستند قصه رسیدن - 4

«قصه رسیدن» مجموعه مستندی است که از زندگی و موفقیت های صاحبان مشاغل تولیدی می گوید که با تلاش و سرمایه ای اندک در تولید موثر بوده اند. این قسمت : چدن