کتیبه محرم
تاریخ انتشار: 17:35 - 20 تیر 1398
کد خبر: 76607

ملاقات با خر خونهایِ کنکور!

با فوق لیسناس چرا پاکبانِ شهرداری میشن؟!!!