تاریخ انتشار: 04:01 - 25 مهر 1399
کد خبر: 239091

چگونگی آموزش مفاهیم دینی به کودکان +فیلم

آموزش مفاهیم و آموزه‌های دینی در کودکان مساله مهمی است. باید با رفتار و  گفتار خود این مساله را به کودکان آموزش داد و فضای خانه را به گونه‌ای بوجود آوریم که کودک رفتار ما را سرلوحه کار خود قرار دهد.


ارسال نظرات