تاریخ انتشار: 17:06 - 30 شهریور 1398
کد خبر: 101914

ترانهٔ My Three-Year-Old Hero «قهرمان سه سالهٔ من»

ترانهٔ My Three-Year-Old Hero «قهرمان سه سالهٔ من» دومین ترانهٔ انگلیسی از گروه وتر با موضوع دختر سه سالهٔ امام حسین(ع)