تاریخ انتشار: 02:20 - 5 تیر 1398
کد خبر: 71232

سخنگوی دولت: امضای تحریم رهبری توهین به یک ملت است

علی ربیعی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: امضای تحریم رهبری ، توهین به یک ملت است. هیچ اثر واقعی ندارد. اتفاقا عامل وحدت ملی بیشتر ایرانیان خواهد شد.