نقاشی، عکاسی، فیلم کوتاه، شعر

با محوریت اقتصاد مقاومتی؛
22 شهريور, 1396 - 11:30
موسسه فرهنگی «فجر انقلاب اسلامی» قم اقدام به برگزاری جشنواره فرهنگی هنری «راه روشن» با محوریت اقتصاد مقاومتی در چهار رشته نقاشی، عکاسی، فیلم کوتاه موبایلی و شعرکرده و 30 شهریورماه آخرین مهلت ارسال آثار اعلام شده است.
با محوریت اقتصاد مقاومتی؛
22 شهريور, 1396 - 11:30
موسسه فرهنگی «فجر انقلاب اسلامی» قم اقدام به برگزاری جشنواره فرهنگی هنری «راه روشن» با محوریت اقتصاد مقاومتی در چهار رشته نقاشی، عکاسی، فیلم کوتاه موبایلی و شعرکرده و 30 شهریورماه آخرین مهلت ارسال آثار اعلام شده است.