نشست بزم اندیشه

با موضوع «مبارزه‌ دائمی خستگی‌ناپذیر» برگزار می شود:
22 دى, 1394 - 10:30
نشست بزم اندیشه با موضوع «مبارزه‌ دائمی خستگی‌ناپذیر» توسط موسسه خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی برگزار می‌شود.
در همایش بزم اندیشه با موضوع «انقلابی دیروز؛ انقلابی فردا» مطرح شد؛
21 اسفند, 1397 - 13:30
شهبازی در عین حال که نسل چهارم انقلاب را نسلی انقلابی میداند معتقد است که موضوع جوان در بیانیه گام دوم صرفا کسب قدرت توسط قشر رده سنی پایین جامعه نبوده است، موضوع مهم و مورد بحث درجامعه، دعوا بر سر طبقه نجیب زادگان و حرف و حدیث بر سر نسبت ها است که متاسفانه شاهد این هستیم در کسب جایگاههای حکومتی جوانهایی حضور دارند که نسبت نزدیکی با صاحب منسب پر سن و سال قبلی داشته و هیچ کس پاسخگوی عملکرد خود نمی باشد.
با موضوع «مبارزه‌ دائمی خستگی‌ناپذیر» برگزار می شود:
22 دى, 1394 - 10:30
نشست بزم اندیشه با موضوع «مبارزه‌ دائمی خستگی‌ناپذیر» توسط موسسه خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی برگزار می‌شود.