علیرضا دائمی

23 اسفند, 1397 - 20:00
علیرضا دائمی، معاون سابق وزیر نیرو، ضمن تشریح بخشی از چالش‌های اقتصاد، راهکارهایی برای رهایی از این چالش‌ها و بهبود وضعیت فعلی پیشنهاد می‌دهد.